TP. Vũng Tàu
PARIS GREENWICH VILLA
4.8/5 Xuất Sắc 4 đánh giá
từ
500₫
 • 100 m2
 • 1 phòng tắm
 • 7 Người
 • 8 Giường
LUXURY SINGLE
LUXURY SINGLE
Từ 400₫ 350₫ /day
TP. Vũng Tàu
LUXURY SINGLE
4.3/5 Rất Tốt 4 đánh giá
từ
400₫ 350₫
 • 136 m2
 • 3 phòng tắm
 • 8 Người
 • 6 Giường
TP. Vũng Tàu
THE MEATPACKING SUITES
4.6/5 Xuất Sắc 5 đánh giá
từ
320₫
 • 117 m2
 • 2 phòng tắm
 • 9 Người
 • 10 Giường
EAST VILLAGE
EAST VILLAGE
Từ 300₫ 260₫ /day
TP. Vũng Tàu
EAST VILLAGE
4.7/5 Xuất Sắc 3 đánh giá
từ
300₫ 260₫
 • 136 m2
 • 8 phòng tắm
 • 8 Người
 • 4 Giường
TP. Vũng Tàu
LILY DALE VILLAGE
4.8/5 Xuất Sắc 5 đánh giá
từ
250₫
 • 128 m2
 • 2 phòng tắm
 • 10 Người
 • 7 Giường
TP. Vũng Tàu
DUPLEX GREENWICH
5.0/5 Xuất Sắc 2 đánh giá
từ
220₫
 • 154 m2
 • 1 phòng tắm
 • 9 Người
 • 5 Giường
TP. Vũng Tàu
STAY GREENWICH VILLAGE
5.0/5 Xuất Sắc 3 đánh giá
từ
300₫ 150₫
 • 129 m2
 • 5 phòng tắm
 • 6 Người
 • 8 Giường
Showing 1 - 7 of 7 Spaces